Voorwaarden

Voorwaarden voor de Bosch World Experience 2014 campagne

"Bosch World Experience 2014"-campagne en prijstrekking

A. Algemene Voorwaarden "Bosch World Experience 2014"-campagne

Voorwoord

Als u boven de 21 jaar bent, kunt u nu meedingen naar een kans om deel te nemen aan een exclusieve wereldreis. Bezoek 6 bestemmingen op drie continenten (Londen (Groot-Brittannië), Panama-Stad (Panama), San Francisco (VS), Shanghai (China), Singapore (Singapore) en een verrassingsbestemming in Duitsland) en word deelgenoot van de fascinerende innovaties van Bosch over de hele wereld.

Registreer uw deelname aan de "Bosch World Experience 2014" via de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) en meld u aan voor een plek door voor elk van de eerste 5 bestemmingen een raadsel op te lossen en uw persoonlijke vragenlijst en profiel in te vullen tussen 7 april 2014 (12:00 uur CET) en 16 mei 2014 (12:00 uur CET). Maak gebruik van uw kans om uitgenodigd te worden voor een persoonlijk gesprek en gekozen te worden tot een van de 6 winnaars wereldwijd. Veel succes!

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de "Bosch World Experience 2014"-campagne (de "Actie") die wereldwijd plaatsvindt en georganiseerd wordt door Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Duitsland ("Bosch"). Let op: in sommige landen (zoals bijvoorbeeld Italië) is het wettelijk niet toegelaten om deze promotie te houden. Mocht u dus in een van deze landen wonen dan kunt u niet deelnemen aan deze actie.

De Actie is niet gelieerd aan Facebook en is in geen enkel opzicht verbonden met, gesponsord of anderszins ondersteund, begeleid of bewaakt door Facebook of zijn dochterondernemingen en/of partners. De ontvanger van alle informatie die door de deelnemers wordt verstrekt is Bosch en niet Facebook. Alle vragen, opmerkingen of klachten inzake de Actie dienen aan Bosch gericht te worden door middel van het contactformulier op de microsite van de Bosch-campagne of via e-mail (kontakt@bosch.com) en niet aan Facebook.

1. Deelname

Om aan de Actie te kunnen deelnemen, dient de deelnemer de volgende stappen uit te voeren:

Registratie

 1. De deelnemer opent de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) - op een pc of een mobiel apparaat.
 2. Om alle noodzakelijke informatie over de Actie en de deelname te verkrijgen, dient de deelnemer de informatie op de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) en deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig te bestuderen. Vervolgens dient de deelnemer de registratiewijze van zijn voorkeur te kiezen en zich via de microsite van de Bosch-campagne te registreren, of indien de deelnemer een Facebook-account heeft, kan de dienst "Facebook Connect" worden gebruikt, die op de microsite van de Bosch-campagne wordt aangeboden, en kan de deelnemer zich via Facebook registreren ("Registratie"):

Registratie via de microsite van de Bosch-campagne

 1. Ga naar de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl).
 2. Vul de vereiste contactgegevens in (titel, naam, achternaam en e-mailadres).
 3. Accepteer de Algemene Voorwaarden.
 4. Klik op de knop "Aanmelden".
 5. Bevestig uw contactgegevens door op de link te klikken in de bevestigingsmail die u ontvangt op het e-mailadres dat u heeft ingevuld.
 6. Maak uw eigen gebruikersaccount aan via de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) door een wachtwoord en een gebruikersnaam te kiezen ("Profiel").

Registratie via Facebook

 1. Ga naar de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl). 
 2. Klik op de knop "Inloggen met Facebook" – zorg ervoor dat u een Facebook-account heeft.
 3. Accepteer de Algemene Voorwaarden.
 4. Log in op uw Facebook-account.
 5. Accepteer de toegang tot uw profielgegevens.

Aanmelding

 1. Na de registratie dient de deelnemer de stappen uit te voeren die in zijn/haar Profiel zijn aangegeven, zoals hieronder beschreven ("Aanmelding").
 2. De deelnemer moet 5 zogenoemde "stationsbadges" verzamelen door een raadsel op te lossen of een vraag goed te beantwoorden die verband houdt met een van de 5 bestemmingen: Londen (Groot-Brittannië), Panama-Stad (Panama), San Francisco (VS), Shanghai (China), Singapore (Singapore). Voor iedere bestemming is er ofwel een raadsel of een vraag die goed moet worden beantwoord. Mogelijke antwoorden worden in een multiple-choice-systeem weergegeven. Als het antwoord onjuist is, mag de deelnemer het nog eens proberen. De deelnemer heeft de mogelijkheid zijn/haar gegevens op te slaan en terug te gaan naar zijn/haar Profiel, om de Aanmelding op een later tijdstip te voltooien. Het Profiel geeft een overzicht van de badges die hij/zij reeds heeft verzameld en de badges die nog verdiend moeten worden. Alle badges moeten voor 16 mei 2014 (12:00 uur CET) verzameld worden.
 3. Naast het verzamelen van alle badges moet de deelnemer zijn/haar Profiel voltooien door gedetailleerdere persoonlijke informatie in te voeren. In het bijzonder moet de deelnemer zijn/haar titel, voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortejaar, nationaliteit, kennis van het Engels, beroep en bedrijfstak invullen en zijn/haar beschikbaarheid en de geldigheid van zijn/haar paspoort aangeven (minimaal nog zes maanden op de datum van vertrek op de wereldreis), zoals vermeld in paragraaf 3 ("noodzakelijke informatie"). Op vrijwillige basis kan de deelnemer bovendien een foto van zichzelf uploaden (max. 3 MB/3.000 x 3.000 pixels/jpg- of png-formaat), zijn/haar telefoonnummer invullen, antwoord geven op de vraag hoe vaak hij/zij in sociale netwerken post, van welke sociale netwerken hij/zij gebruik maakt door de URL van zijn/haar profiel aan te geven, alsmede een korte tekst schrijven over zijn/haar motivatie om aan de Actie deel te nemen ("vrijwillige informatie") om zichzelf bij Bosch voor te stellen. De deelnemer heeft de mogelijkheid zijn/haar gegevens op te slaan en terug te gaan naar zijn/haar Profiel, om de Aanmelding op een later tijdstip te voltooien. De huidige "profielstatus" van de deelnemer zal grafisch in zijn/haar profiel worden weergegeven. Alle noodzakelijke informatie moet voor 16 mei 2014 (12:00 uur CET) worden verstrekt.
 4. Als alle badges zijn verzameld en de noodzakelijke informatie is ingevuld, moet de deelnemer zijn/haar aanmelding verzenden door op de knop "Aanmelding verzenden" te klikken. Na verzenden van de aanmelding kan het Profiel niet meer worden gewijzigd.

2. Gegevensbescherming en toestemming

Om deze Actie te kunnen laten plaatsvinden, is het noodzakelijk persoonlijke informatie van de deelnemer te verwerken (bijv. noodzakelijke informatie, in het bijzonder titel, voornaam, achternaam, geboortejaar, nationaliteit, kennis van het Engels, beroep en bedrijfstak, alsmede vrijwillige informatie, in het bijzonder een foto van de deelnemer, zijn/haar telefoonnumer, antwoord op de vraag hoe vaak hij/zij in sociale netwerken post, van welke sociale netwerken hij/zij gebruik maakt door de URL van zijn/haar profiel aan te geven en een korte tekst over zijn/haar motivatie om aan de Actie deel te nemen).

Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, stemt de deelnemer in met vergaring, opslag, verwerking en gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens door Bosch voor de duur en de verwerking van de Actie. De verstrekte persoonlijke gegevens zullen beschikbaar worden gesteld aan NETEYE GmbH, Sternstrasse 117, 20357 Hamburg, Duitsland en aquarius digital consulting (Shanghai) Co., Ltd. A7/7102, SoHo | 501 Liyuan Road | Huangpu | Shanghai 200023 | China als externe partijen, die geschikte deelnemers selecteren en ze voor gesprekken uitnodigen. Voor zover uw persoonlijke gegevens naar aquarius digital consulting in China worden verzonden, neemt Bosch passende maatregelen om voldoende bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen.

In het geval dat de deelnemer wordt geselecteerd voor de wereldreis, zullen persoonlijke gegevens doorgegeven worden aan het evenementenbureau dat de wereldreis organiseert, om de vereiste visa, hotelboekingen, vluchten te reserveren en andere noodzakelijke voorbereidingen voor de wereldreis te treffen. Het evenementenbureau waarmee een contract bestaat is MCI Deutschland GmbH, Niederlassung Berlin, Markgrafenstraße 56, 10117 Berlijn, Duitsland.

Tenzij anders overeengekomen vindt de vergaring, het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens plaats conform de richtlijn voor gegevensbescherming van Bosch, toegankelijk op www.bosch.de.

Op aanvraag informeert Bosch de deelnemer te allen tijde kosteloos volledig over de opgeslagen en verwerkte persoonlijke gegevens. De deelnemer kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens, bijv. door zijn/haar Profiel te verwijderen of een e-mail te sturen aan info.bosch@bosch.com en zich hiermee van zijn/haar deelname aan deze Actie terug te trekken.

De deelnemer aan de Actie stemt toe dat zijn/haar voornamen, achternamen en de foto die hij/zij heeft geüpload naar zijn/haar Profiel zullen worden gepubliceerd op de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) als hij/zij wordt geselecteerd als winnaar van de Actie volgens paragraaf 5.

3. Duur

Deelname is mogelijk tussen 7 april 2014 (12:00 uur CET) en 16 mei 2014 (12:00 uur CET). Om deel te kunnen nemen is het van essentieel belang dat alle noodzakelijke gegevens voor de Deelname zoals vermeld in paragraaf 1 binnen deze periode worden verzonden.

De wereldreis zoals nader omschreven in paragraaf 6, waarvoor de deelname kan worden aangemeld, zal plaatsvinden van 20 juli 2014 tot 6 augustus 2014.

4. Deelnamerecht

Alle natuurlijke, handelingsbekwame personen boven de 21 jaar zijn gerechtigd tot deelname. De Actie zal wereldwijd plaatsvinden. Let op: in sommige landen (zoals bijvoorbeeld Italië) is het wettelijk niet toegelaten om deze promotie te houden. Mocht u dus in een van deze landen wonen dan kunt u niet deelnemen aan deze actie.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, in het bijzonder de persoonlijke gegevens, die noodzakelijk zijn voor deelname aan de Actie.

Medewerkers van Bosch en alle andere bedrijven die bij de Actie betrokken zijn, en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Alle personen die gerechtigd zijn tot deelname mogen slechts éénmaal deelnemen aan de Actie.

Bosch behoudt zich het recht voor, in geval van een gegronde reden, een deelnemer van de Actie uit te sluiten, zelfs als deze tot winnaar werd gekozen en/of de uitreiking van een Prijs te weigeren en/of de teruggave van een Prijs te eisen die reeds werd uitgereikt. Dergelijke gegronde redenen omvatten bijvoorbeeld ernstige overtreding van deze Algemene Voorwaarden, het verstrekken van onjuiste persoonlijke gegevens of de manipulatie of beïnvloeding van de Actie op welke wijze dan ook.

Bosch kan een deelnemer, zelfs als deze tot winnaar werd gekozen, ook van de Actie uitsluiten en/of weigeren een Prijs uit te reiken en/of de teruggave van een Prijs eisen die reeds werd uitgereikt, als hij/zij geen geldig paspoort heeft om naar de landen van bestemming te reizen, geen visum kan krijgen voor de landen van bestemming of om andere wettelijke redenen niet naar de landen van bestemming mag reizen.

5. Bepaling van de winnaars

Bepaling van de genodigden voor het gesprek

Onder alle deelnemers die wereldwijd gerechtigd zijn tot deelname zoals vermeld in paragraaf 4 die alle stappen zoals vermeld in paragraaf 1 met succes hebben voltooid binnen de periode zoals vermeld in paragraaf 3, zal Bosch 30 deelnemers selecteren die uiterlijk 18 mei 2014 per e-mail zullen worden geïnformeerd dat zij zijn uitgenodigd voor een gesprek via videoconferentie of in een van de Bosch-vestigingen in het land waar de deelnemer woont. Deze selectie zal het resultaat zijn van een eerste evaluatie van het persoonlijke Profiel van de deelnemers, met bijzondere inachtneming van hun affiniteit met digitale en sociale media, beheersing van de Engelse taal en de schrijfvaardigheid van de deelnemers. De beslissing zal uitsluitend bij Bosch liggen. Alle beslissingen van Bosch zijn definitief en bindend.

Om deel te mogen nemen aan het gesprek, dient de geselecteerde deelnemer de e-mail met de mededeling van de uitnodiging voor het gesprek binnen 7 dagen na verzending van deze mededeling te beantwoorden en de uitnodiging te aanvaarden.

In het geval dat met de deelnemer geen contact kan worden opgenomen via het verstrekte e-mailadres, de mededeling niet kan worden verstuurd of de deelnemer niet reageert of niet binnen de vermelde tijd of onder de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden toestemt met deelname aan het gesprek, verliest de geselecteerde deelnemer het recht op zijn/haar uitnodiging. In dit geval behoudt Bosch zich het recht voor een andere deelnemer voor het gesprek uit te nodigen.

De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 19 mei 2014 en 30 mei 2014, nadat de geselecteerde deelnemer op de mededeling heeft gereageerd.

In principe zullen de gesprekken plaatsvinden via videoconferentie. Bosch kan echter besluiten om een gesprek te houden in een van de Bosch-vestigingen in het land waar de deelnemer woont. In dit geval komen de reis- en overnachtingskosten van de geselecteerde deelnemers voor rekening van Bosch, om hem/haar deelname aan het gesprek mogelijk te maken. Bosch zal echter bepalen in welke Bosch-vestiging het gesprek zal plaatsvinden en zal alle vervoersmiddelen en hotels naar eigen goeddunken reserveren.

Bepaling van de winnaars

Onder alle deelnemers met wie gesprekken hebben plaatsgevonden, zal een interne jury van Bosch uiterlijk op 9 juni 2014 wereldwijd 6 winnaars selecteren. Deze selectie zal het resultaat zijn van de persoonlijke indruk die de deelnemers in het gesprek hebben gemaakt, rekening houdend met hun affiniteit met digitale en sociale media, beheersing van de Engelse taal, hun schrijfvaardigheid en hun sociale competenties. De beslissing zal uitsluitend bij Bosch liggen. Alle beslissingen van de jury van Bosch zijn definitief en bindend.

6. Prijs

Alle 6 winnaars zullen een reis naar Londen (Groot-Brittannië), Panama-Stad (Panama), San Francisco (VS), Shanghai (China), Singapore (Singapore) en een verrassingsbestemming in Duitsland winnen, die zal plaatsvinden van 20 juli 2014 tot 6 augustus 2014. Tijdens deze reis zullen de winnaars de fascinerende innovaties van Bosch ervaren ("Prijs").

De Prijs omvat in het bijzonder:

 • het vervoer (inclusief vlucht) vanaf de woonplaats van de winnaar naar Londen, Groot-Brittannië op 20 juli 2014
 • 3 overnachtingen in een eenpersoonskamer in een standaardhotel in Londen, Groot-Brittannië 
 • toegang tot de Tower Bridge en London Eye inclusief vervoer van en naar de locatie
   
 • het vervoer (inclusief vlucht) vanaf Londen, Groot-Brittannië naar Panama-Stad, Panama op 23 juli 2014
 • 3 overnachtingen in een eenpersoonskamer in een standaardhotel in Panama-Stad, Panama
 • bezoek aan het Panamakanaal en het uitbreidingsproject inclusief vervoer van en naar de locaties, en een walvisobservatie
   
 • het vervoer (inclusief vlucht) vanaf Panama-Stad, Panama naar San Francisco, VS op 26 juli 2014
 • 3 overnachtingen in een eenpersoonskamer in een standaardhotel in San Francisco, VS
 • toegang tot het Bosch Research & Technology Center en een eBike-tour inclusief vervoer van en naar de tour of locatie, plus rondrit langs de bezienswaardigheden
   
 • het vervoer (inclusief vlucht) vanaf San Francisco, VS naar Shanghai, China op 29 juli 2014
 • 3 overnachtingen in een eenpersoonskamer in een standaardhotel in Shanghai, China
 • toegang tot het Shanghai World Financial Center inclusief vervoer van en naar de locatie
   
 • het vervoer (inclusief vlucht) vanaf Shanghai, China naar Singapore, Singapore op 2 augustus 2014
 • 1 overnachting in een eenpersoonskamer in een standaardhotel in Singapore, Singapore
 • de Bosch e-car experience inclusief vervoer van en naar de locatie
   
 • het vervoer (inclusief vlucht) vanaf Singapore, Singapore naar een verrassingsbestemming in Duitsland op 4 augustus 2014
 • 2 overnachtingen in een eenpersoonskamer in een standaardhotel op deze bestemming
 • toegang tot een verrassingsactiviteit inclusief vervoer van en naar de locatie
   
 • het vervoer vanaf deze verrassingsbestemming naar de woonplaats van de winnaar op 6 augustus 2014

Alle vervoersmiddelen, vluchten en hotels zullen door Bosch worden gekozen en geboekt. Tijdens de reis zal voor ontbijt, lunch en diner worden gezorgd.

Tijdens de wereldreis zal Bosch ook zorgen voor de verzekeringsdekking voor alle winnaars volgens de algemene voorwaarden die gespecificeerd zijn in de uitvoerige reisinformatie, die de winnaars tijdens de voorbereidingsfase voor de wereldreis wordt overhandigd.

Het pakket omvat: ziektekostenverzekering voor buitenlandse reizen, ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

De winnaars van de Prijs zullen beschikken over een internationale reisverzekering. Deze dekt de medische verzorging in geval van een ongeval alsmede in geval van acute ziekte tijdens de wereldreis. Reeds bestaande gezondheidsproblemen/letsel zijn uitgesloten van de dekking. De winnaars van de Prijs zullen beschikken over een algemene ongevallenverzekering. Deze verzekering dekt ongevallen die tot een handicap of tot overlijden leiden.

De verzekeringsdekking is 24 uur per dag en over de hele wereld geldig. De dekking omvat ongevallen die tijdens de wereldreis plaatsvinden.

Bovendien zal Bosch de aanvraag en de kosten op zich nemen voor alle noodzakelijke visa.

De Prijs kan niet in geld of anderszins worden uitgekeerd of aan derden worden overgedragen. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen die eventueel ontstaan door het aanvaarden van de Prijs en voor alle meldingen die in dit opzicht noodzakelijk kunnen zijn.

Deelnemers die in België, Nederland of Luxemburg wonen, dienen er rekening mee te houden dat prijzen die worden gewonnen onderhevig kunnen zijn aan inkomstenbelasting of belasting over geschenken (kansspelbelasting). De deelnemers zelf, en niet Bosch, zijn verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van dergelijke verplichtingen.

Bosch behoudt zich het recht voor het reisschema van de wereldreis te wijzigen of bestemmingen/bezichtigingen te vervangen door gelijkwaardige bestemmingen/bezichtigingen, indien, om redenen die buiten de verantwoordelijkheid van Bosch liggen, het schema niet kan worden gevolgd, niet naar bepaalde bestemmingen kan worden gereisd, of bezichtigingen niet kunnen worden gerealiseerd.

7. Controle van de winnaars

De 6 winnaars zullen uiterlijk op 9 juni 2014 per e-mail geïnformeerd worden na de gesprekken met de deelnemers zoals vermeld in paragraaf 5.

Om de Prijs in ontvangst te kunnen nemen, dient de winnaar de e-mail met de mededeling dat hij/zij gewonnen heeft binnen 7 dagen na verzending ervan te beantwoorden en de Prijs te aanvaarden.

In het geval dat met de winnaar geen contact kan worden opgenomen via het verstrekte e-mailadres, de mededeling over de Prijs niet kan worden verstuurd of de winnaar niet reageert of niet binnen de vermelde tijd of onder de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden de Prijs aanvaardt, verliest de winnaar het recht op zijn/haar Prijs. In dit geval behoudt Bosch zich het recht voor de Prijs uit te reiken aan een andere deelnemer met wie een gesprek heeft plaatsgevonden.

8. Plichten van de winnaars

Voor de reis dienen alle winnaars

 • te zorgen dat zij een paspoort hebben dat minimaal zes maanden na vertrek op de wereldreis op 20 juli 2014 nog geldig is;
 • samen te werken met Bosch en het evenementenbureau MCI Deutschland GmbH en deze alle informatie en gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de voorbereidingen van de reis, zoals alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van reisdocumenten, in het bijzonder voor vereiste visumaanvragen of het afsluiten van verzekeringen; 
 • samen te werken met Bosch inzake de mogelijk noodzakelijke inentingen, zoals tegen gele koorts. Bosch zal indien nodig de kosten voor de vaccinatie tegen gele koorts dragen;
 • kennis te nemen van de informatie over zinvolle vaccinaties in de landen van bestemming, die door Bosch wordt verstrekt en/of beschikbaar is op https://extranet.who.int/ihrportal/report.aspx?id=65.

Tijdens de reis dienen alle winnaars

 • op te treden als merkambassadeurs (Bosch Explorers). Zij zullen voortdurend verslag uitbrengen van hun reizen, de afzonderlijke bestemmingen en in het bijzonder de lokale Bosch-projecten. Dit vindt voornamelijk plaats in de vorm van foto's, video's en artikelen. De inhoud wordt via de persoonlijke sociale-media-kanalen van de winnaar verspreid, zoals bijv. Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Xing, tumblr en de sociale-media-kanalen van Bosch, zoals Facebook, Twitter, Youtube. LinkedIn, Xing, Weibo, RenRen en in het bijzonder via de Blogumentary.

9. Toewijzing van rechten

De deelnemer geeft Bosch nu reeds het niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde, royaltyvrije, overdraagbare en sublicentieerbare recht om alle afbeeldingen, foto's, video's, films, opnamen, artikelen, teksten, posts, vragen en andere inhoud (samen "Inhoud"), die hij/zij uploadt naar zijn/haar Profiel zoals vermeld in paragraaf 1 en/of maakt, om zijn/haar verplichtingen zoals vermeld in paragraaf 8 te vervullen, te kopiëren, op te slaan, weer te geven, te verspreiden, te publiceren, openbaar beschikbaar te stellen, te wijzigen of anderszins te gebruiken. De deelnemer doet afstand van zijn/haar recht als auteur van de Inhoud te worden vermeld. In het bijzonder verstrekt de deelnemer de volgende rechten:

 • De deelnemer geeft Bosch onherroepelijk het niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde recht, zonder verwachting of compensatie, om de Inhoud op Instagram, Vine, Twitter of Facebook of in andere media (met inbegrip van print, tv, posters, internet, sociale netwerken, mobiele netwerken en toepassingen, productcatalogi en brochures, filiaalvideo's en displays, enz.) en voor alle vormen van gebruik (bijv. verveelvoudiging en verspreiding, uitzending, openbare beschikbaarstelling, tentoonstelling, representatie en uitvoering van geluids- en beeldopnamen) te gebruiken, inclusief het recht om de Inhoud te bewerken of deze voor marketing- en/of advertentiedoeleinden te gebruiken in verband met de Actie.

De deelnemer stemt er nu reeds mee in deel te nemen aan film-, televisie-, video-, audio- en foto-opnamen en/of andere opnamen in verband met de Actie, in het bijzonder tijdens maar ook voor en na de wereldreis zoals vermeld in paragraaf 6, zoals interview, foto- en filmopnamen op de verschillende bestemmingen (samen "Opnamen"). De deelnemer stemt er nu reeds mee in dat Bosch het recht heeft de Opnamen en hiermee het beeldrecht van de winnaar te gebruiken binnen het toepassingsgebied en de doelen zoals bovenstaand in paragraaf 9 vermeld, in het bijzonder met inbegrip van het gebruik voor marketing- en/of advertentiedoeleinden in verband met de Actie.

10. Aansprakelijkheid

Bosch is slechts in de onderstaande gevallen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door niet-nakomen van contractuele of niet-contractuele verplichtingen:

 • voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt,
 • voor persoonlijk letsel of overlijden dat opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt,
 • indien Bosch een garantie op levensduur of kwaliteit heeft aanvaard,
 • in geval van verplichte aansprakelijkheid op grond van de Duitse wet Productaansprakelijkheid,
 • voor inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen die opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt. Indien echter wezenlijke contractuele verplichtingen niet worden nagekomen op grond van lichte nalatigheid en dit niet tot persoonlijk letsel of overlijden leidt, is Bosch alleen aansprakelijk voor de potentieel voorzienbare schade. Van een dergelijke inbreuk op de wezenlijke contractuele verplichtingen is sprake als de inbreuk gerelateerd is aan een de uitvoering van een verplichting waarop de deelnemer gerechtvaardigd heeft vertrouwd en die de contractuele relatie tussen Bosch en de deelnemer karakteriseert.

Verdere aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de juridische aard van de vordering, is uitgesloten. In het bijzonder is Bosch niet aansprakelijk voor technische defecten, zoals bijvoorbeeld aan de internetverbinding.

De deelnemer blijft als enige aansprakelijk voor gegevens en/of Inhoud die hij Bosch ter beschikking stelt in verband met deze Actie. In het bijzonder waarborgt de deelnemer dat de gegevens en/of Inhoud geen inbreuk maken op rechten van derden, in het bijzonder de IP-rechten, auteursrechten, gebruiksrechten of persoonsrechten van derden. Verstrekte gegevens en/of Inhoud mogen derden op geen enkele wijze beledigen of belasteren, lastigvallen of schade toebrengen.

De deelnemer zal Bosch en Facebook, hun leidinggevenden, directeuren, medewerkers, partners, dochterondernemingen of rechtsopvolgers schadeloos stellen voor vorderingen van derden die ontstaan uit het gebruik van de gegevens en/of Inhoud die hier verstrekt worden, met inbegrip van redelijke juridische kosten.

Om twijfel uit te sluiten: deze paragraaf 10 heeft betrekking op alle deelnemers, met inbegrip van geselecteerde deelnemers, deelnemers die aan het gesprek hebben deelgenomen en winnaars.

11. Voortijdige beëindiging van de Actie

Bosch behoudt zich het recht voor de Actie met een gegronde reden te beëindigen of op te schorten. Dit zal in het bijzonder het geval zijn, indien het correct plaatsvinden van de Actie om juridische of materiële redenen zoals technische fouten, virussen of opzettelijke manipulatie, niet meer kan worden gewaarborgd.

12. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Duits recht van toepassing. De Duitse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid inzake juridische geschillen die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden. Bosch kan ook een kort geding (of een gelijkaardige versnelde rechtsprocedure) aanspannen in een ander rechtsgebied.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of zou worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De beslissing van de rechter is definitief en rechtsgeldig.

B. Algemene Voorwaarden "Bosch World Experience 2014"-prijstrekking

Voorwoord

Als u boven de 21 jaar bent en zich tussen 7 april 2014 (12:00 CET) en 5 augustus 2014 (12:00 CET) via de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) registreert, neemt u automatisch deel aan de "Bosch World Experience 2014"-prijstrekking. Onder alle deelnemers wereldwijd zal Bosch drie Samsung GALAXY S4, vijf GoPro® HERO3 en vijf Sony PlayStation® Vita verloten. Veel succes!

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de "Bosch World Experience 2014"-prijstrekking (de "Prijstrekking") die wereldwijd plaatsvindt en georganiseerd wordt door Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Duitsland ("Bosch"). Let op: in sommige landen (zoals bijvoorbeeld Italië) is het wettelijk niet toegelaten om deze promotie te houden. Mocht u dus in een van deze landen wonen dan kunt u niet deelnemen aan deze actie.

De Prijstrekking is niet gelieerd aan Facebook en is in geen enkel opzicht verbonden met, gesponsord of anderszins ondersteund, begeleid of bewaakt door Facebook of zijn dochterondernemingen en/of partners. De ontvanger van alle informatie die door de deelnemers wordt verstrekt is Bosch en niet Facebook. Alle vragen, opmerkingen of klachten inzake de Prijstrekking dienen aan Bosch gericht te worden door middel van het contactformulier op de microsite van de Bosch-campagne of via e-mail (kontakt@bosch.com) en niet aan Facebook.

1. Deelname

Om deel te kunnen nemen aan de Prijstrekking dient de deelnemer zich via de microsite van de Bosch-campagne te registreren (www.experience-bosch.nl) of indien de deelnemer een Facebook-account heeft, kan de dienst "Facebook Connect" worden gebruikt, die op de microsite van de Bosch-campagne wordt aangeboden, en kan de deelnemer zich via Facebook registreren:

Registratie via de microsite van de Bosch-campagne

 1. Ga naar de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl).
 2. Vul de vereiste contactgegevens in (titel, naam, achternaam en e-mailadres).
 3. Accepteer de Algemene Voorwaarden.
 4. Klik op de knop "Aanmelden".
 5. Bevestig uw contactgegevens door op de link te klikken in de bevestigingsmail die u ontvangt op het e-mailadres dat u heeft ingevuld.

Registratie via Facebook

 1. Ga naar de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl). 
 2. Klik op de knop "Inloggen met Facebook" – zorg ervoor dat u een Facebook-account heeft.
 3. Accepteer de Algemene Voorwaarden.
 4. Log in op uw Facebook-account.
 5. Accepteer de toegang tot uw profielgegevens.

2. Gegevensbescherming en toestemming

Om deze Prijstrekking plaats te kunnen laten vinden, is het noodzakelijk dat er persoonlijke informatie van de deelnemer wordt verwerkt. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, stemt de deelnemer in met vergaring, opslag, verwerking en gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens door Bosch voor de duur en de verwerking van de Prijstrekking.

Tenzij anders overeengekomen vindt de vergaring, het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens plaats conform de richtlijn voor gegevensbescherming van Bosch, toegankelijk op www.bosch.de.

Op aanvraag informeert Bosch de deelnemer te allen tijde kosteloos volledig over de opgeslagen en verwerkte persoonlijke gegevens. De deelnemer kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens, bijv. door een e-mail te sturen aan info.bosch@bosch.com en zich hiermee van zijn/haar deelname aan deze Prijstrekking terug te trekken.

3. Duur

Deelname is mogelijk tussen 7 april 2014 (12:00 uur CET) en 5 augustus 2014 (12:00 uur CET). Om deel te kunnen nemen aan de Prijstrekking is het van essentieel belang dat alle noodzakelijke gegevens voor de Deelname zoals vermeld in paragraaf 1 binnen deze periode worden verzonden.

4. Deelnamerecht

Alle natuurlijke, handelingsbekwame personen boven de 21 jaar zijn gerechtigd tot deelname. De Prijstrekking zal wereldwijd plaatsvinden. Let op: in sommige landen (zoals bijvoorbeeld Italië) is het wettelijk niet toegelaten om deze promotie te houden. Mocht u dus in een van deze landen wonen dan kunt u niet deelnemen aan deze actie.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, in het bijzonder de persoonlijke gegevens, die noodzakelijk zijn voor Deelname aan de Prijstrekking.

Medewerkers van Bosch en alle andere bedrijven, die bij de Prijstrekking betrokken zijn, en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Alle personen die gerechtigd zijn tot deelname mogen slechts éénmaal deelnemen aan de Prijstrekking.

Bosch behoudt zich het recht voor, in geval van een gegronde reden, een deelnemer van de Prijstrekking uit te sluiten, zelfs als deze als winnaar is geloot en/of de uitreiking van een Prijs te weigeren en/of de teruggave van een Prijs te eisen die reeds werd uitgereikt. Dergelijke gegronde redenen omvatten bijvoorbeeld ernstige overtreding van deze Algemene Voorwaarden, het verstrekken van onjuiste persoonlijke gegevens of de manipulatie of beïnvloeding van de Prijstrekking op welke wijze dan ook.

5. Bepaling van de winnaars

Alle deelnemers die wereldwijd tot deelname gerechtigd zijn zoals vermeld in paragraaf 4, die zich met succes binnen de periode geregistreerd hebben zoals vermeld in paragraaf 1, nemen deel aan de prijstrekking. Bosch zal uiterlijk 14 dagen na het einde van de periode zoals vermeld in paragraaf 3 door middel van een toevalsgenerator 13 winnaars trekken, die de prijzen winnen zoals nader omschreven in paragraaf 6. Iedere deelnemer kan slechts één prijs winnen.

6. Prijzen

Onder alle deelnemers wereldwijd zal Bosch de volgende prijzen verloten

 • 3 x Samsung GALAXY S4
 • 5 x GoPro® HERO3 en
 • 5 x Sony PlayStation® Vita (samen "Prijzen" genoemd)

Bosch behoudt zich het recht voor elk van de Prijzen te vervangen door een gelijkwaardige Prijs, indien de desbetreffende Prijs, om redenen die buiten de verantwoordelijkheid van Bosch liggen, niet meer verkrijgbaar is of niet verkrijgbaar is in het land waar de winnaar woont.

De Prijzen kunnen niet in geld of anderszins worden uitgekeerd of aan derden worden overgedragen. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen die eventueel ontstaan door het aanvaarden van zijn/haar Prijs en voor alle meldingen die in dit opzicht noodzakelijk kunnen zijn.

Deelnemers die in België, Nederland of Luxemburg wonen, dienen er rekening mee te houden dat prijzen die worden gewonnen onderhevig kunnen zijn aan inkomstenbelasting of belasting over geschenken (kansspelbelasting). De deelnemers zelf, en niet Bosch, zijn verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van dergelijke verplichtingen.

De kosten voor verzending van de Prijzen zullen door Bosch worden gedragen.

7. Controle van de winnaars

De 13 winnaars van de Prijzen zullen uiterlijk 14 dagen na de prijstrekking zoals vermeld in paragraaf 5 per e-mail worden geïnformeerd.

Om de Prijs in ontvangst te kunnen nemen, dient een winnaar de e-mail met de mededeling dat hij/zij gewonnen heeft binnen 14 dagen na verzending ervan te beantwoorden en de Prijs te aanvaarden.

In het geval dat met de winnaar geen contact kan worden opgenomen via het verstrekte e-mailadres, de mededeling over de Prijs niet kan worden verstuurd of de winnaar niet reageert of niet binnen de vermelde tijd of onder de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden de Prijs aanvaardt, verliest de winnaar het recht op zijn/haar Prijs. In dit geval behoudt Bosch zich het recht voor om per toevalsgenerator een andere winnaar van deze Prijs te trekken onder alle overige deelnemers en de Prijs aan deze persoon toe te kennen.

Bosch zal de Prijs per post aan het adres van de winnaar zenden.

8. Aansprakelijkheid

Bosch is slechts in de onderstaande gevallen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door niet-nakomen van contractuele of niet-contractuele verplichtingen:

 • voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt,
 • voor persoonlijk letsel of overlijden dat opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt,
 • indien Bosch een garantie op levensduur of kwaliteit heeft aanvaard,
 • in geval van verplichte aansprakelijkheid op grond van de Duitse wet Productaansprakelijkheid,
 • voor inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen die opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt. Indien echter wezenlijke contractuele verplichtingen niet worden nagekomen op grond van lichte nalatigheid en dit niet tot persoonlijk letsel of overlijden leidt, is Bosch alleen aansprakelijk voor de potentieel voorzienbare schade. Van een dergelijke inbreuk op de wezenlijke contractuele verplichtingen is sprake als de inbreuk gerelateerd is aan een de uitvoering van een verplichting waarop de deelnemer gerechtvaardigd heeft vertrouwd en die de contractuele relatie tussen Bosch en de deelnemer karakteriseert.

Verdere aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de juridische aard van de vordering, is uitgesloten. In het bijzonder is Bosch niet aansprakelijk voor technische defecten, zoals bijvoorbeeld aan de internetverbinding.

De deelnemer blijft als enige aansprakelijk voor gegevens die hij Bosch ter beschikking stelt in verband met deze Prijstrekking. In het bijzonder waarborgt de deelnemer dat de gegevens geen inbreuk maken op de rechten van derden. De deelnemer zal Bosch en Facebook, hun leidinggevenden, directeuren, medewerkers, partners, dochterondernemingen of rechtsopvolgers schadeloos stellen voor vorderingen van derden die ontstaan uit het gebruik van de gegevens die hier verstrekt worden.

11. Voortijdige beëindiging van de Prijstrekking

Bosch behoudt zich het recht voor de Prijstrekking met een gegronde reden te beëindigen of op te schorten. Dit zal in het bijzonder het geval zijn, indien het correct plaatsvinden van de Prijstrekking om juridische of materiële redenen zoals technische fouten, virussen of opzettelijke manipulatie, niet meer kan worden gewaarborgd.

12. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Duits recht van toepassing. De Duitse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid inzake juridische geschillen die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden. Bosch kan ook een kort geding (of een gelijkaardige versnelde rechtsprocedure) aanspannen in een ander rechtsgebied.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of zou worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De beslissing van de rechter is definitief en rechtsgeldig.

 • Version 2014/04/05