Algemene Voorwaarden

"Volg de Bosch World Experience 2014"-prijstrekking

Voorwoord

Als u boven de 18 jaar bent en zich tussen 20 juli 2014 (12:00 CET) en 7 augustus 2014 (24:00 CET) via de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) registreert, neemt u deel aan de "Bosch World Experience 2014"-prijstrekking. Onder alle deelnemers wereldwijd zal Bosch 3 x 2 "Fly Around The World"-tickets in de vorm van vluchtvouchers t.w.v. EUR 2.500,- per ticket verloten.  Veel succes!

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de "Volg de Bosch World Experience 2014"-prijstrekking (de "Prijstrekking") die wereldwijd plaatsvindt en georganiseerd wordt door Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Duitsland ("Bosch"). Houd er rekening mee dat in bepaalde landen (bijv. Italië of Brazilië) het organiseren van deze Prijstrekking wettelijk niet mogelijk is; als u in een van deze landen woont, kunt u dus niet deelnemen aan de Prijstrekking.

De Prijstrekking is niet gelieerd aan Facebook en is in geen enkel opzicht verbonden met, gesponsord of anderszins ondersteund, begeleid of bewaakt door Facebook of zijn dochterondernemingen en/of partners. De ontvanger van alle informatie die door de deelnemers wordt verstrekt is Bosch en niet Facebook. Alle vragen, opmerkingen of klachten inzake de Prijstrekking dienen aan Bosch gericht te worden door middel van het contactformulier op de microsite van de Bosch-campagne of via e-mail (info.bosch@bosch.com) en niet aan Facebook.

1. Deelname
Om aan de Prijstrekking deel te nemen, dient de deelnemer de volgende stappen uit te voeren:

Registratie

 1. De deelnemer opent de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) - op een pc of een mobiel apparaat. 
   
 2. Om alle noodzakelijke informatie over de Prijstrekking en de deelname te verkrijgen, dient de deelnemer de informatie op de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) en deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig te bestuderen. Vervolgens dient de deelnemer de registratiewijze van zijn voorkeur te kiezen en zich via de microsite van de Bosch-campagne te registreren, of - indien de deelnemer een Facebook-account heeft - kan de dienst "Facebook Connect" worden gebruikt, die op de microsite van de Bosch-campagne wordt aangeboden, en kan de deelnemer zich via Facebook registreren ("Registratie"): 

Registratie via de microsite van de Bosch-campagne

 1. Ga naar de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl
 2. Vul de vereiste contactgegevens in (titel, naam, achternaam en e-mailadres)
 3. Accepteer de Algemene Voorwaarden 
 4. Klik op de knop "Aanmelden"
 5. Bevestig uw contactgegevens door op de link te klikken in de bevestigingsmail die u ontvangt op het e-mailadres dat u heeft ingevuld 
 6. Maak uw eigen gebruikersaccount aan via de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) door een wachtwoord te kiezen ("Profiel").

Registratie via Facebook

 1. Ga naar de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl)  
 2. Accepteer de Algemene Voorwaarden
 3. Klik op de knop "Inloggen met Facebook" – zorg ervoor dat u een Facebook-account heeft 
 4. Log in op uw Facebook-account
 5. Accepteer de toegang tot uw profielgegevens
 6. Maak uw eigen gebruikersaccount aan via de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) door een wachtwoord te kiezen ("Profiel").

Als de deelnemer reeds zijn/haar eigen Profiel heeft aangemaakt bij de "Bosch World Experience 2014"-campagne, hoeft hij/zij zich niet opnieuw te registreren; hij/zij kan zich dan gewoon aanmelden met zijn/haar Profiel en deze Algemene Voorwaarden accepteren door het betreffende vakje aan te vinken dat wordt weergegeven in zijn/haar Profiel wanneer hij/zij zijn/haar eerste antwoord geeft volgens de hieronder beschreven aanmeldingsprocedure.

Aanmelding

 1. Na de registratie dient de deelnemer de stappen uit te voeren die in zijn/haar Profiel zijn aangegeven, zoals hieronder beschreven ("Aanmelding"). 
   
 2. De deelnemer moet zogenoemde "stationsbadges" verzamelen door correct te antwoorden op invulvragen (d.w.z. door de ontbrekende woorden in een gatentekst in te vullen) in verband met de 6 bestemmingen (Londen (Groot-Brittannië), Panama City (Panama), San Francisco (USA), Shanghai (China), Singapore (Singapore) en een verrassingsbestemming in Duitsland) waar de Bosch World Experience-reizigers naartoe reizen tussen 20 juli 2014 en 5 augustus 2014 in het kader van de "Bosch World Experience 2014". 

  De gatentekst zal meteen beschikbaar zijn in het Profiel van de deelnemer, maar de invulvragen zullen pas een voor een worden vrijgegeven telkens wanneer de reizigers een van de 6 bestemmingen op hun reis bereiken. Wanneer een invulvraag is vrijgegeven, kan de deelnemer deze beantwoorden en zijn/haar antwoord versturen door op de betreffende antwoordknop te klikken. Als het antwoord onjuist is, mag de deelnemer het nog eens proberen. De deelnemer mag elk antwoord afzonderlijk versturen of -als de betreffende invulvragen vrijgegeven zijn- meerdere antwoorden tegelijk. De deelnemer mag ook alle 6 invulvragen beantwoorden en versturen nadat alle bestemmingen zijn bereikt en alle 6 invulvragen zijn vrijgegeven. Om de deelnemer te helpen de invulvragen correct te beantwoorden, zullen er nuttige video's in verband met elke bestemming ter beschikking worden gesteld op de microsite van de Bosch-campagne (www.experience-bosch.nl) en zullen interessante teksten ter beschikking worden gesteld in het Profiel van de deelnemer. 

  Om deel te nemen aan de Prijstrekking moet de deelnemer minstens één stationsbadge verzamelen door correct te antwoorden op minstens één invulvraag en het antwoord correct te versturen. Elke verzamelde stationsbadge functioneert dan als een "winnend ticket" in de Prijstrekking overeenkomstig paragraaf 5. De deelnemer kan zijn/haar kansen om te winnen vergroten door meer stationsbadges te verzamelen, d.w.z. door correct te antwoorden op meer invulvragen en de antwoorden correct te versturen. Elke bijkomende verzamelde stationsbadge functioneert dan als een bijkomend "winnend ticket" in de Prijstrekking overeenkomstig paragraaf 5. 

  Alle antwoorden worden opgeslagen in het Profiel van de deelnemer en hij/zij kan in de tijdsperiode vermeld in paragraaf 3 op elk moment terugkeren om meer vrijgegeven invulvragen te beantwoorden. Het Profiel geeft een overzicht van de reeds beantwoorde invulvragen en de vragen die nog beantwoord moeten worden. Vragen kunnen echter slechts tot 7 augustus 2014 (24:00 CET) worden beantwoord. 

2. Gegevensbescherming en toestemming
Om deze Prijstrekking te kunnen laten plaatsvinden, is het noodzakelijk dat er persoonlijke informatie van de deelnemer wordt verwerkt. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, stemt de deelnemer in met vergaring, opslag, verwerking en gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens door Bosch voor de duur van en uitsluitend voor de verwerking van de Prijstrekking. Bovendien zullen de persoonlijke gegevens die overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden worden meegedeeld doorgegeven worden aan NETEYE GmbH, Sternstraße 117, 20357 Hamburg, Duitsland en optivo GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlijn, als externe partijen, uitsluitend om Bosch bij de verwerking van de Prijstrekking te ondersteunen. 

Als de deelnemer wordt getrokken als winnaar van een van de "Fly Around The World"-tickets, moet hij/zij zijn/haar postadres meedelen, en zijn/haar persoonlijke gegevens zullen dan bovendien worden doorgegeven aan MCI Deutschland GmbH, Markgrafenstraße 56, 10117 Berlijn, Duitsland, voor het uitgeven van de "Fly Around The World"-tickets en het reserveren van de vluchten.

Tenzij anders overeengekomen vindt de vergaring, het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens plaats conform de richtlijn voor gegevensbescherming van Bosch, toegankelijk op www.bosch.com

Op aanvraag informeert Bosch de deelnemer te allen tijde kosteloos volledig over de opgeslagen en verwerkte persoonlijke gegevens. De deelnemer kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens, bijv. door zijn/haar Profiel te verwijderen of een e-mail te sturen aan info.bosch@bosch.com en zich hiermee van zijn/haar deelname aan deze Prijstrekking terug te trekken.

3. Duur
Deelname is mogelijk tussen 20 juli 2014 (12:00 CET) en 7 augustus 2014 (24:00 uur CET). Om deel te kunnen nemen aan de Prijstrekking is het van essentieel belang dat alle noodzakelijke gegevens voor de Deelname zoals vermeld in paragraaf 1 binnen deze periode worden verzonden. 

4. Deelnamerecht
Alle natuurlijke, handelingsbekwame personen boven de 18 jaar zijn gerechtigd tot deelname. De Prijstrekking zal wereldwijd plaatsvinden. Houd er rekening mee dat in bepaalde landen (bijv. Italië of Brazilië) het organiseren van deze Prijstrekking wettelijk niet mogelijk is; als u in een van deze landen woont, kunt u dus niet deelnemen aan de Prijstrekking.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, in het bijzonder de persoonlijke gegevens, die noodzakelijk zijn voor Deelname aan de Prijstrekking.

Medewerkers van Bosch en alle andere bedrijven die bij de Prijstrekking betrokken zijn, en hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname. 

Iedereen die gerechtigd is tot deelname mag zich slechts eenmaal registreren voor de Prijstrekking en mag maximaal 6 stationsbadges verzamelen zoals beschreven in paragraaf 1.  

Bosch behoudt zich het recht voor, in geval van een gegronde reden, een deelnemer van de Prijstrekking uit te sluiten, zelfs als deze als winnaar is geloot en/of de uitreiking van een Prijs te weigeren en/of de teruggave van een Prijs te eisen die reeds werd uitgereikt. Dergelijke gegronde redenen omvatten bijvoorbeeld ernstige overtreding van deze Algemene Voorwaarden, het verstrekken van onjuiste persoonlijke gegevens of de manipulatie of beïnvloeding van de Prijstrekking op welke wijze dan ook. 

5. Prijzen 
Tussen alle winnende tickets die door deelnemers wereldwijd worden ingezonden overeenkomstig paragraaf 1 zal Bosch volgende prijzen verloten:

 • 3 x 2 "Fly Around The World"-tickets aangeboden door MCI Deutschland GmbH, Markgrafenstraße 56, 10117 Berlijn, Duitsland, in de vorm van vluchtvouchers t.w.v. EUR 2.500,- per ticket (" Prijzen").

  De winnaars van de Prijzen leggen hun reisroute direct in overleg met MCI Deutschland GmbH vast. Elke Prijs (die bestaat uit 2 "Fly Around The World"-tickets) is uitsluitend geldig voor één doorlopende vliegreis, en moet worden gebruikt voor een identieke vliegreis door de winnaar zelf en de persoon die hem/haar vergezelt. Binnen dit kader is de winnaar echter vrij om de plaats van vertrek en de eindbestemming van zijn/haar reis te kiezen, alsook de tussenliggende bestemmingen. De winnaar is dus niet verplicht om letterlijk een "reis rond de wereld" te boeken. 

  De winnaar moet zijn/haar reis/reizen boeken binnen 4 weken na ontvangst van de bevestiging dat hij/zij heeft gewonnen overeenkomstig paragraaf 7, en de reis/reizen moet(en) plaatsvinden binnen 10 maanden nadat hij/zij de bevestiging heeft ontvangen dat hij/zij gewonnen heeft overeenkomstig paragraaf 7. 

  Alle boekingskosten in verband met de vluchtboekingen van de winnaar zullen worden afgetrokken van de Prijs. De Prijs omvat enkel de kosten van de vluchten, en met name transfer-/transportkosten of verzekeringskosten zijn niet inbegrepen.

Bosch behoudt zich het recht voor elk van de Prijzen te vervangen door een gelijkwaardige Prijs, indien de desbetreffende Prijs, om redenen die buiten de verantwoordelijkheid van Bosch liggen, niet meer verkrijgbaar is of niet verkrijgbaar is in het land waar de winnaar woont. 

De Prijzen kunnen niet in geld of anderszins worden uitgekeerd of aan derden worden overgedragen. De winnaar is verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen die eventueel ontstaan door het aanvaarden van zijn/haar Prijs en voor alle meldingen die in dit opzicht noodzakelijk kunnen zijn. De kosten voor verzending van de Prijzen zullen door Bosch worden gedragen.

6. Bepaling van de winnaars
Alle winnende tickets die conform paragraaf 1 zijn ingezonden door deelnemers wereldwijd die gerechtigd zijn tot deelname zoals beschreven in paragraaf 4 en zich die zich met succes hebben geregistreerd zoals vermeld in paragraaf 1 in de periode vermeld in paragraaf 3, nemen deel aan de prijstrekking. Bosch zal uiterlijk 14 dagen na het einde van de periode vermeld in paragraaf 3 door middel van een toevalsgenerator 3 winnaars trekken, die de Prijzen winnen zoals nader omschreven in paragraaf 5. 

Iedere deelnemer kan slechts één Prijs winnen. 

7. Controle van de winnaars
De 13 winnaars van de Prijzen zullen uiterlijk 14 dagen na de prijstrekking zoals vermeld in paragraaf 6 per e-mail worden geïnformeerd.

Om zijn/haar Prijs in ontvangst te kunnen nemen, dient de winnaar de e-mail met de mededeling dat hij/zij gewonnen heeft binnen 14 dagen na verzending van deze mededeling te beantwoorden en zijn/haar Prijs te aanvaarden. In zijn/haar antwoord moet de winnaar zijn/haar postadres opgeven om zijn/haar prijs te ontvangen.

In het geval dat met de winnaar geen contact kan worden opgenomen via het verstrekte e-mailadres, de mededeling over de Prijs niet kan worden verstuurd of de winnaar niet reageert of niet binnen de vermelde tijd of onder de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden de Prijs aanvaardt, verliest de winnaar het recht op zijn/haar Prijs. In dit geval behoudt Bosch zich het recht voor om per toevalsgenerator een andere winnaar van deze Prijs te trekken onder alle overige deelnemers en de Prijs aan deze persoon toe te kennen.

Bosch zal de Prijs per post aan het adres van de winnaar zenden.

8. Aansprakelijkheid 
Bosch is slechts in de onderstaande gevallen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door niet-nakomen van contractuele of niet-contractuele verplichtingen:

 • voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt,
 • voor persoonlijk letsel of overlijden dat opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt,
 • indien Bosch een garantie op levensduur of kwaliteit heeft aanvaard, 
 • in geval van verplichte aansprakelijkheid op grond van de Duitse wet Productaansprakelijkheid,
 • voor inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen die opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt. Indien echter wezenlijke contractuele verplichtingen niet worden nagekomen op grond van lichte nalatigheid en dit niet tot persoonlijk letsel of overlijden leidt, is Bosch alleen aansprakelijk voor de contractueel-typische en potentieel voorzienbare schade. Van een dergelijke inbreuk op de wezenlijke contractuele verplichtingen is sprake als de inbreuk gerelateerd is aan een de uitvoering van een verplichting waarop de deelnemer gerechtvaardigd heeft vertrouwd en die de contractuele relatie tussen Bosch en de deelnemer karakteriseert.

Verdere aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de juridische aard van de vordering, is uitgesloten. In het bijzonder is Bosch niet aansprakelijk voor technische defecten, zoals bijvoorbeeld aan de internetverbinding.

De deelnemer blijft als enige aansprakelijk voor gegevens die hij Bosch ter beschikking stelt in verband met deze Prijstrekking. In het bijzonder waarborgt de deelnemer dat de gegevens geen inbreuk maken op de rechten van derden. De deelnemer zal Bosch en Facebook, hun leidinggevenden, directeuren, medewerkers, partners, dochterondernemingen of rechtsopvolgers schadeloos stellen voor vorderingen van derden die ontstaan uit het gebruik van de gegevens die hier verstrekt worden.

9. Voortijdige beëindiging van de Prijstrekking
Bosch behoudt zich het recht voor de Prijstrekking met een gegronde reden te beëindigen of op te schorten. Dit zal in het bijzonder het geval zijn, indien het correct plaatsvinden van de Prijstrekking om juridische of materiële redenen zoals technische fouten, virussen of opzettelijke manipulatie, niet meer kan worden gewaarborgd.

10. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is Duits recht van toepassing. De Duitse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid inzake juridische geschillen die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden. Bosch kan ook een kort geding (of een gelijkaardige versnelde rechtsprocedure) aanspannen in een ander rechtsgebied.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of zou worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De beslissing van de rechter is definitief en rechtsgeldig.

 • Version 2014/04/05