Warunki uczestnictwa

Kampania „Bosch World Experience 2014” i losowanie nagród

A. Warunki kampanii „Bosch World Experience 2014”

Wprowadzenie

Jeśli masz ukończone 21 lat, zgłoś się teraz, a otrzymasz szansę wzięcia udziału w ekskluzywnej wycieczce dookoła świata. Udaj się do 6 miejsc na trzech kontynentach (Londyn (Wielka Brytania), Panama (Panama), San Francisco (USA), Szanghaj (Chiny), Singapur (Singapur) oraz miejsca-niespodzianki w Niemczech i odkryj niezwykłe innowacje firmy Bosch na całym świecie.

Aby wziąć udział w konkursie, zarejestruj się na stronie firmy Bosch (www.experience-bosch.pl) dedykowanej kampanii „Bosch World Experience 2014” i zgłoś swoją kandydaturę, rozwiązując zagadki dotyczące każdego z pierwszych 5 miejsc oraz wypełniając formularz danych osobowych i profil w dniach od 7 kwietnia 2014 r. (godz. 00:00 czasu środkowoeuropejskiego) do 16 maja 2014 r. (godz. 00:00 czasu środkowoeuropejskiego). Skorzystaj z szansy, zdobądź zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i znajdź się w gronie 6 szczęśliwców z całego świata wybranych do udziału w tym niezwykłym przedsięwzięciu. Życzymy powodzenia!

Kampania „Bosch World Experience 2014” („Promocja”) podlega poniższym Warunkom i jest prowadzona na całym świecie przez Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Niemcy („Bosch”).  Uwaga, w niektórych państwach, np. Włochy, nie jest prawnie dozwolone przeprowadzenie tej Promocji, dlatego nie bierz udziału w tej Promocji jeśli przebywasz w jednym z tych państw.

Promocja nie jest powiązana z Facebookiem ani w żaden sposób połączona, sponsorowana lub w inny sposób wspierana, wspomagana bądź monitorowana przez Facebook, jego filie lub współpracowników. Adresatem wszelkich informacji udostępnianych przez uczestników jest Bosch, a nie Facebook. Wszelkie pytania, uwagi lub zażalenia dotyczące Promocji należy kierować do firmy Bosch, korzystając z formularza kontaktowego na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii lub wysyłając wiadomość e-mail (kontakt@bosch.com), nie należy natomiast korzystać do tego celu z Facebooka.

1. Zgłoszenie udziału w konkursie

Aby wziąć udział w Promocji, należy podjąć następujące kroki:

Rejestracja

 1. Uczestnik otwiera stronę firmy Bosch dedykowaną kampanii (www.experience-bosch.pl) — korzystając z urządzenia stacjonarnego lub mobilnego.
 2. W celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących Promocji i udziału w niej, uczestnik winien dokładnie zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii (www.experience-bosch.pl) oraz z niniejszymi Warunkami. Następnie uczestnik musi wybrać preferowany sposób rejestracji i zarejestrować się za pośrednictwem strony firmy Bosch dedykowanej kampanii lub — uczestnicy posiadający konto na Facebooku mogą skorzystać z usługi „Facebook Connect” dostępnej na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii i zarejestrować się za pośrednictwem Facebooka („Rejestracja”):

Rejestracja za pośrednictwem strony firmy Bosch dedykowanej kampanii

 1. Przejdź na stronę firmy Bosch dedykowaną kampanii (www.experience-bosch.pl)
 2. Podaj wymagane dane kontaktowe (zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko oraz adres e-mail)
 3. Zaakceptuj Warunki
 4. Kliknij przycisk „Zgłoś się”
 5. Potwierdź dane kontaktowe, klikając łącze w wiadomości e-mail wysłanej na podany przez ciebie adres e-mail
 6. Utwórz konto użytkownika na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii (www.experience-bosch.pl), wybierając hasło i nazwę użytkownika („Profil”).

Rejestracja za pośrednictwem Facebooka

 1. Przejdź na stronę firmy Bosch dedykowaną kampanii (www.experience-bosch.pl
 2. Kliknij przycisk „Zaloguj się przez Facebooka” — upewnij się, że masz konto na Facebooku
 3. Zaakceptuj Warunki
 4. Zaloguj się do konta na Facebooku
 5. Zaakceptuj dostęp do danych profilowych

Zgłoszenie

 1. Po dokonaniu Rejestracji, uczestnik musi postępować zgodnie z procedurą podaną na jego Profilu i opisaną poniżej („Zgłoszenie”).
 2. Uczestnik musi zdobyć 5 tzw. „odznak etapowych”, prawidłowo rozwiązując zagadkę lub udzielając poprawnej odpowiedzi na pytanie związane z każdym z 5 miejsc: Londyn (Wielka Brytania), Panama (Panama), San Francisco (USA), Szanghaj (Chiny) i Singapur (Singapur). Dla każdego miejsca należy rozwiązać zagadkę lub udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie. Można zaznaczyć więcej niż jedną prawidłową odpowiedź spośród wyświetlanych opcji. Jeżeli odpowiedź jest nieprawidłowa, uczestnik może spróbować ponownie. Uczestnik może zapisać swoje dane i powrócić do Profilu w celu uzupełniania Zgłoszenia w późniejszym czasie. Na Profilu dostępne są informacje o odznakach już zdobytych przez uczestnika oraz odznakach, które uczestnik musi jeszcze zdobyć. Wszystkie odznaki należy zdobyć do dnia 16 maja 2014 (godz. 00:00 czasu środkowoeuropejskiego).
 3. Poza zdobyciem wszystkich odznak uczestnik musi uzupełnić szczegółowe dane osobowe w swoim Profilu. W szczególności uczestnik musi podać zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, rok urodzenia, narodowość, znajomość języka angielskiego, zawód i branżę oraz musi potwierdzić swoją dostępność oraz ważność paszportu przez okres co najmniej sześciu miesięcy w dniu wyjazdu na wycieczkę dookoła świata zgodnie z punktem 3 („wymagane informacje”). Uczestnik może również dobrowolnie załączyć swoje zdjęcie (maks. 3 MB/ 3000 x 3000 pikseli/jpg lub png) oraz podać swój numer telefonu, odpowiedzieć na pytanie, jak często zamiesza posty w mediach społecznościowych, z jakich mediów społecznościowych korzysta, podając odpowiednie adresy URL do profilów, a także może zamieścić krótki tekst z umotywowaniem chęci udziału w Promocji („dodatkowe informacje”) w celu zaprezentowania swojej osoby firmie Bosch. Uczestnik może zapisać swoje dane i powrócić do Profilu w celu uzupełniania Zgłoszenia w późniejszym czasie. Aktualny „status profilu” uczestnika będzie wyświetlany w formie graficznej na jego Profilu. Wszystkie wymagane informacje należy wprowadzić do dnia 16 maja 2014 (godz. 00:00 czasu środkowoeuropejskiego).
 4. Po zdobyciu wszystkich odznak i podaniu wymaganych informacji uczestnik musi wysłać swoje zgłoszenie, klikając przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Po wysłaniu zgłoszenia, nie można już nić zmienić w Profilu.

2. Ochrona danych i zgoda na ich wykorzystanie

W celu realizacji niniejszej Promocji konieczne jest przetwarzanie danych osobowych uczestnika (np. wymagane informacje, w szczególności zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, rok urodzenia, narodowość, znajomość języka angielskiego, zawód oraz branża, a także dodatkowe informacje, w szczególności zdjęcie, numer telefonu, odpowiedź na pytanie, jak często uczestnik zamiesza posty w mediach społecznościowych, z jakich mediów społecznościowych korzysta, podając odpowiednie adresy URL do profilów, a także krótki tekst z umotywowaniem chęci udziału w Promocji).

Akceptując niniejsze Warunki, uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie jego danych osobowych oraz ich wykorzystywanie przez firmę Bosch w czasie trwania Promocji oraz w celu jej realizacji. Udostępnione dane osobowe zostaną przekazane firmie NETEYE GmbH, Sternstrasse 117, 20357 Hamburg, Niemcy oraz firmie aquarius digital consulting (Shanghai) Co., Ltd. A7/7102, SoHo | 501 Liyuan Road | Huangpu | Szanghaj 200023 | Chiny, które jako niezależne podmioty dokonają wyboru odpowiednich kandydatów, których zaproszą na rozmowy kwalifikacyjne. W przypadku udostępniania danych osobowych firmie aquarius digital consulting w Chinach, firma Bosch podejmuje odpowiednie działania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych.

W przypadku wyboru uczestnika do udziału w wycieczce dookoła świata, dane osobowe zostaną przekazane agencji organizującej wycieczkę w celu uzyskania odpowiednich wiz, dokonania rezerwacji hoteli, przelotów oraz organizacji innych udogodnień niezbędnych podczas wycieczki. Organizację podróży zleca się agencji MCI Deutschland GmbH, Niederlassung Berlin, Markgrafenstraße 56, 10117 Berlin, Niemcy.

O ile nie uzgodniono inaczej, gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystywanie przebiega zgodnie z wytycznymi firmy Bosch w sprawie ochrony danych, które są dostępne na stronie www.bosch.de.

Na życzenie uczestnika firma Bosch w dowolnym czasie udzieli uczestnikowi bezpłatnie wszelkich informacji na temat przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych. Uczestnik może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, np. usuwając swój Profil lub wysyłając wiadomość e-mail na adres socialmedia@pl.bosch.com, rezygnując tym samym z udziału w niniejszej Promocji.

W razie wyboru uczestnika na zwycięzcę Promocji zgodnie z punktem 5, uczestnik zgadza się na opublikowanie swojego imienia i nazwiska wraz ze zdjęciem załączonym na Profilu na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii (www.experience-bosch.pl).

3. Okres trwania

Zgłoszenia można dokonać od dnia 7 kwietnia 2014 r. (godz. 00:00 czasu środkowoeuropejskiego) do dnia 16 maja 2014 r. (godz. 00:00 czasu środkowoeuropejskiego). Aby wziąć udział w Promocji, należy w tym okresie przekazać wszelkie dane niezbędne do dokonania zgłoszenia zgodnie z punktem 1.

Wycieczka dookoła świata opisana w punkcie 6, o udział w której można się ubiegać, odbędzie się w dniach od 20 lipca 2014 r. do 6 sierpnia 2014 r.

4. Warunki udziału w konkursie

Warunki udziału w konkursie spełniają wszystkie osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych, które ukończyły 21 lat. Promocja będzie prowadzona na całym świecie. Uwaga, w niektórych państwach, np. Włochy, nie jest prawnie dozwolone przeprowadzenie tej Promocji, dlatego nie bierz udziału w tej Promocji jeśli przebywasz w jednym z tych państw.

Uczestnik odpowiada za prawidłowość danych, w szczególności danych osobowych wymaganych do Zgłoszenia w ramach Promocji.

Pracownicy firmy Bosch oraz innych firm zaangażowanych w przeprowadzenie Promocji oraz członkowie ich rodzin nie mogą dokonać Zgłoszenia.

Każda osoba spełniająca warunki udziału jest uprawniona do zgłoszenia swojego udziału w Promocji tylko raz.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych przesłanek firma Bosch zastrzega sobie prawo do wykluczenia dowolnych uczestników, nawet jeśli zostali oni wybrani jako zwycięzcy lub odmówienia przekazania Nagrody lub zażądania zwrotu Nagrody, która została przekazana. Uzasadnione przesłanki obejmują np. istotne naruszenie niniejszych Warunków, podanie nieprawidłowych danych osobowych lub dopuszczenie się manipulacji lub wywieranie wpływu w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie na Promocję.

Firma Bosch może również wykluczyć uczestnika z Promocji, nawet jeśli został on wybrany jako zwycięzca oraz zażądać odmowy przyjęcia lub zwrotu Nagrody, która została już przekazana, jeżeli nie posiada on ważnego paszportu uprawniającego do podróżowania do krajów docelowych, nie może uzyskać wizy wymaganej do wjazdu do któregokolwiek z krajów docelowych lub nie jest uprawniony do wjazdu do krajów docelowych z innych przyczyn prawnych.

5. Wybór zwycięzców

Wytypowanie osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej

Spośród wszystkich uczestników na całym świecie spełniających warunki udziału zgodnie z punktem 4, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy zgodnie punktem 1 w okresie podanym w punkcie 3, firma Bosch wytypuje 30 uczestników, którzy zostaną zaproszeni drogą mailową do dnia 18 maja 2014 r. na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w formie wideokonferencji lub w jednej z lokalizacji firmy Bosch w kraju zamieszkania uczestnika. Uczestnicy będą wytypowani w wyniku wstępnej oceny ich Profili, z uwzględnieniem w szczególności zainteresowania mediami cyfrowymi i społecznościowymi, znajomości języka angielskiego i umiejętności pisania, a wyboru uczestników firma Bosch dokona wedle własnego uznania. Wszelkie decyzje firmy Bosch będą ostateczne i wiążące.

Aby wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej, wytypowany uczestnik musi odpowiedzieć na zaproszenie na rozmowę wysłane pocztą e-mail oraz przyjąć zaproszenie w ciągu 7 dni od daty wysłania zaproszenia.

Jeżeli nie można skontaktować się z wytypowanym uczestnikiem korzystając z podanego przez niego adresu e-mail, następuje zwrot zaproszenia jako wiadomość niedostarczona lub wytypowany uczestnik nie odpowiada lub nie wyraża zgody na udział w rozmowie kwalifikacyjnej w podanym terminie lub na zasadach określonych w niniejszych Warunkach, wówczas zaproszenie przepada. W takim przypadku firma Bosch zastrzega sobie prawo do zaproszenia innego uczestnika na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowy odbędą się w dniach od 19 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r. po udzieleniu odpowiedzi na powiadomienie wysłane do wybranego uczestnika.

Rozmowy będą zasadniczo przeprowadzane w formie wideokonferencji. Firma Bosch może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy w jednej z lokalizacji firmy Bosch w kraju zamieszkania uczestnika. W takim przypadku firma Bosch ponosi koszty podróży i zakwaterowania wybranych uczestników, aby umożliwić im udział w rozmowie. Firma Bosch określi jednak, w której lokalizacji Bosch odbędzie się rozmowa, a także dokona rezerwacji środków transportu i hoteli wedle własnego uznania.

Wybór zwycięzców

Spośród wszystkich uczestników, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy, wewnętrzne jury firmy Bosch do dnia 9 czerwca 2014 r. wybierze 6 zwycięzców z całego świata. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie pierwszego wrażenia, jakie uczestnicy wywrą podczas rozmowy, z uwzględnieniem w szczególności zainteresowania mediami cyfrowymi i społecznościowymi, znajomości języka angielskiego i umiejętności pisania oraz kompetencji społecznych, przy czym wybór ten zostanie dokonany wedle uznania jury firmy Bosch. Wszelkie decyzje jury firmy Bosch będą ostateczne i wiążące.

6. Nagroda

Każdy z 6 zwycięzców weźmie udział w wycieczce do Londynu (Wielka Brytania), Panamy (Panama), San Francisco (USA), Szanghaju (Chiny), Singapuru (Singapur) oraz miejsca-niespodzianki w Niemczech, która odbędzie się w dniach od 20 lipca 2014 r. do 6 siepania 2014 r., a podczas tej wycieczki zwycięzcy będą mogli przekonać się o niezwykłej innowacyjności firmy Bosch („Nagroda”).

Nagroda obejmuje:

 • transport (w tym przelot) z miejsca zamieszkania zwycięzcy do Londynu, Wielka Brytania w dniu 20 lipca 2014 r.
 • pobyt obejmujący 3 noclegi w pokoju jednoosobowym w standardowym hotelu w Londynie, Wielka Brytania 
 • zwiedzanie Tower Bridge i przejazd diabelskim młynem London Eye, w tym transport z i do hotelu
 • transport (w tym przelot) z Londynu, Wielka Brytania do Panamy, Panama w dniu 23 lipca 2014 r.
 • pobyt obejmujący 3 noclegi w pokoju jednoosobowym w standardowym hotelu w Panamie, Panama
 • zwiedzanie Kanału Panamskiego oraz możliwość zapoznania się z projektem poszerzania kanału, w tym transport z i do hotelu, a także rejs z możliwością obserwacji wielorybów
 • transport (w tym przelot) z Panamy, Panama do San Francisco, USA w dniu 26 lipca 2014 r.
 • pobyt obejmujący 3 noclegi w pokoju jednoosobowym w standardowym hotelu w San Francisco, USA
 • wstęp do Bosch Research & Technology Center oraz wyprawa rowerami elektrycznymi, w tym transport z i do hotelu oraz zwiedzanie
 • transport (w tym przelot) z San Francisco, USA do Szanghaju, Chiny w dniu 29 lipca 2014 r.
 • pobyt obejmujący 3 noclegi w pokoju jednoosobowym w standardowym hotelu w Szanghaju, Chiny
 • wstęp do Shanghai World Financial Center, w tym transport z i do hotelu
 • transport (w tym przelot) z Szanghaju, Chiny do Singapuru, Singapur w dniu 2 sierpnia 2014 r.
 • pobyt obejmujący 1 nocleg w pokoju jednoosobowym w standardowym hotelu w Singapurze, Singapur
 • jazda testowa samochodem elektrycznym zorganizowana przez Bosch, w tym transport z i do hotelu.
 • transport (w tym przelot) z Singapuru, Singapur do miejsca -niespodzianki w Niemczech w dniu 4 sierpnia 2014 r.
 • pobyt obejmujący 2 noclegi w pokoju jednoosobowym w standardowym hotelu w tej lokalizacji
 • wstęp do miejsca z atrakcjami, w tym transport z i do hotelu.
 • transport z miejsca-niespodzianki do miejsca zamieszkania zwycięzcy w dniu 6 sierpnia 2014 r.

Wszelkie środki transportu, loty oraz hotele zostaną wybrane i zarezerwowane przez firmę Bosch. W ramach wycieczki przewidziane jest wyżywienie obejmujące, śniadanie, obiad i kolację.

Podczas wycieczki dookoła świata firma Bosch zapewni również ubezpieczenie każdego zwycięzcy zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w pakiecie wyjazdowym przekazanym zwycięzcom w czasie etapu przygotowań do wycieczki dookoła świata.

Pakiet obejmuje: ubezpieczenie turystyczne KL, NNW i OC.

Zwycięzcy zostaną objęci ubezpieczeniem turystycznym KL. Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia w związku z wypadkiem oraz ostrymi stanami chorobowymi, do których dojdzie podczas wycieczki dookoła świata. Ubezpieczenie nie obejmuje wcześniej istniejących stanów chorobowych/urazów. Zwycięzcy zostaną objęci ubezpieczeniem turystycznym NNW. Ubezpieczenie to obejmuje następstwa wypadków, takie jak trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Ubezpieczenie obowiązuje przez cały czas i na całym świecie. Ubezpieczeniem objęte są wypadki, do których dojdzie podczas wycieczki dookoła świata.

Ponadto firma Bosch zajmie się uzyskaniem wymaganych wiz i pokryje koszty z tym związane.

Nie ma możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce lub w inny sposób ani przeniesienia jej na inne osoby. Zwycięzca ponosi wszelkie koszty związane z uiszczeniem podatków z tytułu Nagrody oraz ma obowiązek dokonania wszelkich wymaganych zgłoszeń z tym związanych.

Bosch zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki dookoła świata lub zmiany miejsc docelowych/form zwiedzania na inne miejsca docelowe/formy zwiedzania o zbliżonej wartości, jeżeli dany program nie może dojść do skutku w związku z niemożnością podróżowania do danych miejsc docelowych lub realizowania założonych form zwiedzenia z przyczyn nieleżących po stronie firmy Bosch.

7. Weryfikacja zwycięzców

Po rozmowach z uczestnikami 6 zwycięzców otrzyma powiadomienia drogą mailową zgodnie z punktem 5 nie później niż do dnia 9 czerwca 2014 r.

Aby otrzymać Nagrodę, każdy zwycięzca musi odpowiedzieć na wysłane do niego powiadomienie e-mail z informacją o wygranej oraz zaakceptować Nagrodę w ciągu 7 dni od daty wysłania powiadomienia.

Jeżeli nie można skontaktować się ze zwycięzcą, korzystając z podanego przez niego adresu e-mail, następuje zwrot powiadomienia o Nagrodzie jako wiadomość niedostarczona lub zwycięzca nie odpowiada lub nie akceptuje Nagrody w podanym terminie lub na zasadach określonych w niniejszych Warunkach, Nagroda przepada. W takim przypadku firma Bosch zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody innemu uczestnikowi, który został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

8. Obowiązki zwycięzców

Przed wycieczką wszyscy zwycięzcy muszą

 • posiadać paszport ważny przynajmniej przez okres sześciu miesięcy od daty wyjazdu na wycieczkę dookoła świata w dniu 20 lipca 2014 r.;
 • współpracować z firmą Bosch i agencją MCI Deutschland GmbH oraz udzielać im wszelkich informacji i danych niezbędnych do organizacji podróży, takich jak np. informacje i dane konieczne do dostarczenia dokumentów podróży, a w szczególności do złożenia wniosków o wizy lub zawarcia umów ubezpieczenia; 
 • współpracować z firmą Bosch w zakresie ewentualnie wymaganych szczepień, takich jak szczepienie przeciwko żółtej febrze. W razie potrzeby firma Bosch pokryje koszty szczepienia przeciwko żółtej febrze;
 • zapoznać się z informacjami na temat przydatnych szczepień w krajach docelowych, udostępnionymi przez firmę Bosch pod adresem https://extranet.who.int/ihrportal/report.aspx?id=65.

Podczas wycieczki wszyscy zwycięzcy muszą

 • zachowywać się jak ambasadorzy marki (Bosch Explorers). Będą na bieżąco relacjonować podróż, opisując poszczególne odwiedzane miejsca oraz lokalne projekty Bosch. Relacje będą miały formę fotoreportaży, filmów wideo i artykułów. Treści takie będą publikowane przez prywatne kanały zwycięzców w mediach społecznościowych, takich jak (m.in.) Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Xing, tumblr oraz kanały firmy Bosch w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Xing, Weibo, RenRen, a zwłaszcza Blogumentary.

9. Przeniesienie praw

Uczestnik już na obecnym etapie przenosi na firmę Bosch niewyłączne, wieczyste, ogólnoświatowe, wolne od opłat, zbywalne podlegające sublicencjonowaniu prawo do kopiowania, przechowywania, wyświetlania, publikowania, publicznego udostępniania, edytowania, modyfikowania lub wykorzystania w inny sposób wszystkich obrazów, zdjęć, wideo, filmów, nagrań, artykułów, tekstów, postów, pytań i innych treści (zwanych łącznie „Treściami”), które zwycięzca załącza na swoim Profilu zgodnie z punktem 1 lub tworzy w celu wypełnienia swoich obowiązków zgodnie z punktem 8. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do utworów załączonych na swoim Profilu,  w szczególności do oznaczania utworów swoim nazwiskiem Uczestnik w szczególności przenosi następujące prawa:

 • Uczestnik nieodwołalnie przenosi na firmę Bosch niewyłączne, wieczyste, ogólnoświatowe prawo, wolne od opłat, do korzystania z Treści w mediach takich jak Instagram, Vine, Twitter lub Facebook lub wszelkich innych mediach (w tym w formie druku, w telewizji, na plakatach, w internecie, w mediach społecznościowych, sieciach i aplikacjach mobilnych, katalogach i broszurach o produktach, filmach i wystawach w puntach zakupu itp.) oraz wszelkich form korzystania (np. powielanie i dystrybucja, nadawanie, udostępnianie publicznie, wystawianie, prezentowanie nagrań dźwiękowych i obrazów), w tym prawo do edycji Treści lub korzystania z Treści w celach marketingowych lub reklamowych w związku z Promocją.

Zwycięzca już na tym etapie wyraża zgodę na udział w filmie, nagraniach telewizyjnych, wideo, dźwiękowych, fotograficznych lub innych nagraniach w związku z Promocją, w szczególności podczas, ale także przed wycieczką dookoła świata oraz po jej zakończeniu, zgodnie z punktem 6, jak np. podczas rozmów kwalifikacyjnych, sesji fotograficznych lub nagrań filmowych w różnych miejscach (łącznie „Nagrania”). Zwycięzca już na obecnym etapie wyraża zgodę, że firma Bosch będzie mieć prawo do korzystania z Nagrań oraz wizerunku zwycięzcy w celach omówionych powyżej w punkcie 9, w szczególności w celach marketingowych lub reklamowych w związku z Promocją.

10. Odpowiedzialność

Firma Bosch odpowiada za szkody wynikające z naruszenia umownych lub nieumownych zobowiązań jedynie w następujących przypadkach:

 • szkody spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
 • uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
 • jeśli firma Bosch zaakceptowała gwarancję trwałości lub jakości,
 • w przypadkach wystąpienia zobowiązania do odpowiedzialności zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt,
 • naruszenie istotnych zobowiązań umownych spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Jednak w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych w wyniku drobnego zaniedbania i jeśli naruszenie takie nie prowadzi do uszkodzenia ciała lub śmierci, odpowiedzialność firmy Bosch będzie ograniczona do typowych i przewidywalnych szkód związanych z zawieraniem umowy. Naruszenie istotnych zobowiązań umownych zachodzi, jeżeli jest to naruszenie zobowiązania, którego wypełnienia uczestnik oczekuje lub ma podstawy, by tego oczekiwać, a także które określa rodzaj stosunku umownego pomiędzy firmą Bosch a uczestnikiem.

Pozostała odpowiedzialność za szkody, niezależnie od natury prawnej roszczenia, jest wyłączona. W szczególności firma Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za techniczne problemy, jak np. połączenie z internetem.

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane lub Treści udostępniane firmie Bosch w związku z niniejszą Promocją. W szczególności uczestnik gwarantuje, że udostępnione dane lub Treści nie naruszają praw osób trzecich, a zwłaszcza praw własności intelektualnej praw autorskich, praw do wykorzystywania lub dóbr osobistych osób trzecich. Wszelkie udostępnione dane lub Treści nie mogą obrażać, zniesławiać, nękać ani działać na szkodę osób trzecich w jakikolwiek sposób.

Uczestnik zwalnia firmę Bosch i Facebook, ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podmioty stowarzyszone i zależne lub cesjonariuszy z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikające z korzystania z danych lub Treści udostępnionych na mocy niniejszych Warunków oraz pokrycia uzasadnionych kosztów prawnych.

Dla uniknięcia wątpliwości punkt 10 odnosi się do wszystkich uczestników, w tym wytypowanych uczestników, uczestników z którymi przeprowadzono rozmowy oraz zwycięzców.

11. Przedwczesne zakończenie Promocji

Firma Bosch zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wcześniejszego zawieszenia Promocji z uzasadnionej przyczyny. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy z przyczyn prawnych lub istotnych powodów, takich jak techniczne awarie, wirusy lub umyślne manipulacje, nie można już zagwarantować należytej realizacji Promocji.

12. Jurysdykcja

Niniejsze Warunki są regulowane przez prawo niemieckie. Wszelkie kwestie prawne wynikające z niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich. Firma Bosch może również wnioskować w dowolnej jurysdykcji o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego (lub innego środka prawnego z natychmiastowym skutkiem).

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Warunków utraci ważność, nie będzie miało to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Decyzja sędziów jest ostateczna i prawnie wiążąca.

B. Warunki losowania nagród w ramach kampanii „Bosch World Experience 2014”

Wprowadzenie

Osoby powyżej 21. roku życia, które zarejestrowały się w okresie od 7 kwietnia 2014 r. (godz. 00:00 czasu środkowoeuropejskiego) do 5 sierpnia 2014 r. (godz. 00:00 czasu środkowoeuropejskiego) za pośrednictwem strony dedykowanej Kampanii firmy Bosch (www.experience-bosch.pl), automatycznie wezmą udział w losowaniu nagród w ramach kampanii „Bosch´s World Experience 2014”. Spośród wszystkich osób, które zarejestrowały się na całym świecie, firma Bosch rozlosuje trzy telefony Samsung GALAXY S4, pięć kamer GoPro® HERO3 oraz pięć konsol Sony PlayStation® Vita. Życzymy powodzenia!

Losowanie nagród w ramach kampanii „Bosch World Experience 2014” („Losowanie nagród”) podlega poniższym Warunkom i jest prowadzone na całym świecie przez Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Niemcy („Bosch”). Uwaga, w niektórych państwach, np. Włochy, nie jest prawnie dozwolone przeprowadzenie tej Promocji, dlatego nie bierz udziału w tej Promocji jeśli przebywasz w jednym z tych państw.

Losowanie nagród nie jest powiązane z Facebookiem ani w żaden sposób połączone, sponsorowane lub w inny sposób wspierane, wspomagane bądź monitorowane przez Facebook, jego filie lub współpracowników. Adresatem wszelkich informacji udostępnianych przez uczestników jest Bosch, a nie Facebook. Wszelkie pytania, uwagi lub zażalenia dotyczące losowania nagród należy kierować do firmy Bosch, korzystając z formularza kontaktowego na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii lub wysyłając wiadomość e-mail (kontakt@bosch.com), nie należy natomiast korzystać do tego celu z Facebooka.

1. Zgłoszenie udziału w konkursie

Aby wziąć udział w losowaniu nagród uczestnik musi zarejestrować się za pośrednictwem strony firmy Bosch dedykowanej kampanii (www.experience-bosch.pl) lub — uczestnicy posiadający konto na Facebooku mogą skorzystać z usługi „Facebook Connect” dostępnej na stronie firmy Bosch dedykowanej kampanii i zarejestrować się za pośrednictwem Facebooka:

Rejestracja za pośrednictwem strony firmy Bosch dedykowanej kampanii

 1. Przejdź na stronę firmy Bosch dedykowaną kampanii (www.experience-bosch.pl)
 2. Podaj wymagane dane kontaktowe (zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko oraz adres e-mail)
 3. Zaakceptuj Warunki
 4. Kliknij przycisk „Zgłoś się”
 5. Potwierdź dane kontaktowe, klikając łącze w wiadomości e-mail wysłanej na podany przez ciebie adres e-mail

Rejestracja za pośrednictwem Facebooka

 1. Przejdź na stronę firmy Bosch dedykowaną kampanii (www.experience-bosch.pl
 2. Kliknij przycisk „Zaloguj się przez Facebooka” — upewnij się, że masz konto na Facebooku
 3. Zaakceptuj Warunki
 4. Zaloguj się do konta na Facebooku
 5. Zaakceptuj dostęp do danych profilowych

2. Ochrona danych i zgoda na ich wykorzystanie

W celu przeprowadzenia losowania nagród konieczne jest przetwarzanie danych osobowych uczestnika. Akceptując niniejsze Warunki, uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie jego danych osobowych oraz ich wykorzystywanie przez firmę Bosch w czasie trwania losowania nagród oraz w celu jego przeprowadzenia.

O ile nie uzgodniono inaczej, gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystywanie przebiega zgodnie z wytycznymi firmy Bosch w sprawie ochrony danych, które są dostępne na stronie www.bosch.de.

Na życzenie uczestnika firma Bosch w dowolnym czasie udzieli uczestnikowi bezpłatnie wszelkich informacji na temat przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych. Uczestnik może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres socialmedia@pl.bosch.com, rezygnując tym samym z udziału w losowaniu nagród.

3. Okres trwania

Zgłoszenia można dokonać od dnia 7 kwietnia 2014 r. (godz. 00:00 czasu środkowoeuropejskiego) do dnia 5 sierpnia 2014 r. (godz. 00:00 czasu środkowoeuropejskiego). Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy w tym okresie przekazać wszelkie dane niezbędne do dokonania zgłoszenia zgodnie z punktem 1.

4. Warunki udziału w konkursie

Warunki udziału w konkursie spełniają wszystkie osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych, które ukończyły 21 lat. Losowanie nagród będzie prowadzone na całym świecie. Uwaga, w niektórych państwach, np. Włochy, nie jest prawnie dozwolone przeprowadzenie tej Promocji, dlatego nie bierz udziału w tej Promocji jeśli przebywasz w jednym z tych państw.

Uczestnik odpowiada za prawidłowość danych, w szczególności danych osobowych wymaganych do Zgłoszenia w ramach losowania nagród.

Pracownicy firmy Bosch oraz innych firm zaangażowanych w przeprowadzenie losowania nagród oraz członkowie ich rodzin nie mogą dokonać Zgłoszenia.

Każda osoba spełniająca warunki udziału jest uprawniona do zgłoszenia swojego udziału w losowaniu nagród tylko raz.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych przesłanek firma Bosch zastrzega sobie prawo do wykluczenia dowolnych uczestników z losowania nagród, nawet jeśli zostali oni wylosowani jako zwycięzcy lub odmówienia przekazania Nagrody lub zażądania zwrotu Nagrody, która została przekazana. Uzasadnione przesłanki obejmują np. istotne naruszenie niniejszych Warunków, podanie nieprawidłowych danych osobowych lub dopuszczenie się manipulacji lub wywieranie wpływu w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie na losowanie nagród.

5. Wybór zwycięzców

Wszyscy uczestnicy z całego świata, którzy spełniają kryteria zgodnie z punktem 4 oraz dokonali rejestracji zgodnie z punktem 1 w terminie wyznaczonym w punkcie 3, wezmą udział w losowaniu nagród. Najpóźniej w ciągu 14 dni po upływie terminu określonego w punkcie 3 firma Bosch wylosuje za pomocą generatora losowego 13 zwycięzców nagród, o których mowa w punkcie 6. Dany uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

6. Nagrody

Spośród wszystkich uczestników na całym świecie firma Bosch rozlosuje:

 • 3 telefony Samsung GALAXY S4
 • 5 kamer GoPro® HERO3 oraz
 • 5 konsol Sony PlayStation® Vita (zwanych łącznie „Nagrodami”)

Firma Bosch zastrzega sobie prawo do wymiany Nagród na inne nagrody o zbliżonej wartości, jeżeli dana Nagroda nie jest już dostępna z przyczyn nieleżących po stronie firmy Bosch lub nie może być uzyskana w kraju zamieszkania zwycięzcy.

Nie ma możliwości wypłaty równowartości jakichkolwiek Nagród w gotówce lub w inny sposób ani przeniesienia ich na inne osoby. Zwycięzca ponosi wszelkie koszty związane z uiszczeniem podatków z tytułu Nagrody oraz ma obowiązek dokonania wszelkich wymaganych zgłoszeń z tym związanych. Koszt wysyłki Nagród pokrywa firma Bosch.

7. Weryfikacja zwycięzców

13 zwycięzców Nagród otrzyma powiadomienia drogą mailową nie później niż w ciągu 14 dni od losowania nagród zgodnie z punktem 5.

Aby otrzymać Nagrodę, każdy zwycięzca musi odpowiedzieć na wysłane do niego powiadomienie e-mail z informacją o wygranej oraz zaakceptować Nagrodę w ciągu 14 dni od daty wysłania powiadomienia.

Jeżeli nie można skontaktować się ze zwycięzcą, korzystając z podanego przez niego adresu e-mail, następuje zwrot powiadomienia o Nagrodzie jako wiadomość niedostarczona lub zwycięzca nie odpowiada lub nie akceptuje Nagrody w podanym terminie lub na zasadach określonych w niniejszych Warunkach, Nagroda przepada. W taki przypadku firma Bosch zastrzega sobie prawo do wylosowania za pomocą generatora losowego innego zwycięzcy tej Nagrody spośród pozostałych uczestników i przekazania mu tej Nagrody.

Firma Bosch wyśle Nagrodę pocztą na adres zwycięzcy.

 8. Odpowiedzialność

Firma Bosch odpowiada za szkody wynikające z naruszenia umownych lub nieumownych zobowiązań jedynie w następujących przypadkach:

 • szkody spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
 • uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
 • jeśli firma Bosch zaakceptowała gwarancję trwałości lub jakości,
 • w przypadkach wystąpienia zobowiązania do odpowiedzialności zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt,
 • naruszenie istotnych zobowiązań umownych spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Jednak w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych w wyniku drobnego zaniedbania i jeśli naruszenie takie nie prowadzi do uszkodzenia ciała lub śmierci, odpowiedzialność firmy Bosch będzie ograniczona do typowych i przewidywalnych szkód związanych z zawieraniem umowy. Naruszenie istotnych zobowiązań umownych zachodzi, jeżeli jest to naruszenie zobowiązania, którego wypełnienia uczestnik oczekuje lub ma podstawy, by tego oczekiwać, a także które określa rodzaj stosunku umownego pomiędzy firmą Bosch a uczestnikiem.

Pozostała odpowiedzialność za szkody, niezależnie od natury prawnej roszczenia, jest wyłączona. W szczególności firma Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za techniczne problemy, jak np. połączenie z internetem.

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane udostępniane firmie Bosch w związku z niniejszym losowaniem nagród. W szczególności uczestnik zaświadcza, że dane nie naruszają praw osób trzecich. Uczestnik zwalnia firmę Bosch i Facebook, ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podmioty stowarzyszone i zależne lub cesjonariuszy z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikające z korzystania z danych udostępnionych na mocy niniejszych Warunków.

11. Przedwczesne zakończenie losowania nagród

Firma Bosch zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wcześniejszego zawieszenia losowania nagród z uzasadnionej przyczyny. Ma to miejsce szczególności w przypadku, gdy z przyczyn prawnych lub istotnych powodów, takich jak techniczne awarie, wirusy lub umyślne manipulacje, nie można już zagwarantować należytego przeprowadzenia losowania nagród.

12. Jurysdykcja

Niniejsze Warunki są regulowane przez prawo niemieckie. Wszelkie kwestie prawne wynikające z niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich. Firma Bosch może również wnioskować w dowolnej jurysdykcji o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego (lub innego środka prawnego z natychmiastowym skutkiem).

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Warunków utraci ważność, nie będzie miało to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Decyzja sędziów jest ostateczna i prawnie wiążąca.

 • Version 2014/04/05